Zbiórka na pomoc dla Ukrainy 14.02.2024

Od początku wojny w Ukrainie zostało poszkodowanych ponad 27 tysięcy osób cywilnych, zginęło ok. 70 tys. żołnierzy ukraińskich, a 120 tys. odniosło rany. Na całym świecie zarejestrowano prawie 6,5 milionów uchodźców wojennych z Ukrainy, w tym prawie 1 milion w Polsce. Kościół w naszym kraju od początku pomaga ofiarom wojny. Tylko w 2023 r. pomoc rzeczową w Ukrainie otrzymało ok. 570 tys. osób, a w Polsce Caritas prowadzi 28 Centrów Pomocy Migrantom i Uchodźcom. Diecezja Pelplińska od początku włącza się w akcję pomocy i solidarności z mieszkańcami Ukrainy. Kontynuując to dzieło i odpowiadając na apel Przewodniczącego KEP i Caritas Polska, biskup pelpliński Ryszard Kasyna zwraca się z prośbą o zorganizowanie na ten cel we wszystkich parafiach naszej diecezji zbiórki pieniężnej, po każdej Mszy Świętej 14 lutego br.

Światowy Dzień Chorego

Z tej racji, że Światowy Dzień Chorego przypada w tym roku w niedzielę, dlatego wyjątkowo zapraszamy na Mszę św. połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia i błogosławieństwem chorych dzień wcześniej - w sobotę 10.02.2024 na godz. 11.00 do kaplicy sióstr. Tradycyjnie proszę o zgłaszanie chorych, którzy potrzebują transportu.

Odpust Narodzenia NMP

Serdecznie zapraszamy na Mszę św. odpustową, która zostanie odprawiona 10.09.2023 o godz. 12.30.

Odpust Matki Bożej Uzdrowienia Chorych

Serdecznie zapraszamy na Mszę Św. odpustową połączoną z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych oraz z adoracją Najświętszego Sakramentu dnia 2.07.2023 r. o godz. 12.30.

Ks. Andrzej Szcześniewski - proboszcz Parafii od 20 sierpnia 2022

Proboszcz Parafii kieruje się prawem kościelnym - w szczegółny sposób te obowiązki uściśalją Satuty I Synodu Diecezji Pelplińskiej. Oto niektóre z nich:

34. Pieczę nad wiernymi w parafii powierza biskup właściwym dusz­pasterzom. Są oni jego współpracownikami dzielącymi z nim troskę dusz­pa­­sterską oraz szafarstwo Bożych tajemnic pod jego zwierzchnictwem.

43. § 1. Proboszcz zobowiązany jest do odpowiedzialnego prowadzenia biu­ra parafialnego, które jest miejscem oddziaływania duszpasterskiego, głównie w zakresie administracji. Osoby świeckie pełnią w biurze jedynie funkcje pomocnicze. Godziny przyjęć w biurze parafialnym należy dostosować do warunków życiowych parafian i podać do wiadomości na drzwiach plebanii i w gablotce ogłoszeń.

§ 2. Na biuro parafialne należy wyznaczyć na plebanii odpowiedni pokój. O ile to możliwe, należy urządzić również poczekalnię.

........

44. Proboszcz zobowiązany jest do powołania w swojej parafii Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej, których skład zatwierdza biskup diecezjalny (aneks nr 3).

Pliki do pobrania

więcej

Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej

  Dnia 17 czerwca 2017 roku został powołany do życia Szlak Sanktuariów Maryjnych Diecezji Pelplińskiej. Obejmuje on 11 sanktuariów oraz Bazylikę Katedralna w Pelplinie. Jest to inicjatywa Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej - której celem jest ożywienie kultu Maryjnego. Nasze Sanktuarium leży na tym szlaku
więcej

Patent oficerski

 
Uroczyste wręczenie patentów oficerskich
21 październik 2017
19 stycznia 2018 roku minie rok, jak Prezydent RP Andrzej Duda podpisał patenty oficerskie dla byłych żołnierzy - kleryków.
W latach 1966 - 1968 pełniłem służbę wojskową w specjalnej jednostce "kleryckiej" w Bartoszycach. Tak jak innym klerykom - tak i mnie przerwano studiowanie w WSD. Służba wojskowa była jednym z narzędzi walki z Kościołem, jaki stosowały władze komunistyczne. Staraniem Ministra Obrony Antoniego Maciarewicza, jako moralne  zadośćuczynienie za te bezprawne szykany - w roku 2017 Prezydent RP Andrzej Duda nadał prawie tysiącu jeszcze żyjących księżom - byłym żołnierzom - klerykom, stopień podporucznika. Swój patent oficerski odebrałem 21 października 2017 roku w katedrze Polowej Wojska Polskiego.
 
 
 

Różaniec do granic

 
Zapraszamy
Sobota 7 października 2017 roku
W  łączności z wszystkimi, którzy będą się modlić w strefach modlitwy na granicach Polski - w Sanktuarium MB Uzdrowienie Chorych w Topolnie będzie również trwała modlitwa różańcowa.
Godz. 13,oo - msza św. za Ojczyznę zakończona wystawieniem Najświętszego Sakramentu
14,00 - Tajemnice Radosne
14,30 - Tajemnice światła
15,00 - Tajemnice Bolesne
15,30 - Tajemnice Chwalebne
16,00 - Zakończenie Adoracji Najświętszego Sakramentu
więcej

IV niedziela Wielkiego Postu - Laetare!

Uzdrowienie ślepca - El Greco

 

El Greco namalował trzy wersje tego samego tematu. Pierwsza powstała jeszcze w Wenecji pod koniec jego pobytu w tym mieście ok. roku 1565  lub w latach 1569–1570 i znajduje się obecnie w Galerii Obrazów Starych Mistrzów w Dreźnie. Zleceniodawcą miał być kardynał i mecenas sztuki Aleksander Farnese. Druga wersja przechowywana jest w Galleria Nazionale w Parmie, a trzecia w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku.

„Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości! Owocem bowiem światłości jest wszelka prawość i sprawiedliwość, i prawda. Badajcie, co jest miłe Panu.”(Ef 5,8-10).

więcej

50 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu

Ponad trzy miliony Polaków pije alkohol ryzykownie i szkodliwie. Jako społeczeństwo spożywamy go coraz więcej, co stanowi zagrożenie dla bytu narodowego.

Troska o trzeźwość własną, a także o trzeźwość swoich bliskich i wszystkich rodaków, to podstawowy przejaw miłości bliźniego. Jest to także potwierdzenie poważnego traktowania wyznawanej przez siebie wiary w Boga, który nas kocha i pragnie, byśmy żyli w wolności dzieci Bożych. Oznacza ona wolność od grzechów i uzależnień, które w radykalny sposób niszczą zdolność do czynienia dobra. Trzeźwość jest nieodzownym warunkiem stawania się dojrzałym chrześcijaninem, który żyje w prawdzie i miłości.

więcej

Europejskie Dni Dziedzictwa

Zaproszenie


Niedziela 18 września
godz. 12,3o - multimedialna prezentacja: „Topolno – zapomniane sanktuarium na pograniczu kujawsko-pomorskim”,
godz. 13,3o - koncert
w wykonaniu Marcina Łęckiego – organy i Anny Łęckiej – sopran koloraturowy

więcej