Chrzest

Chrzest dzieci jest sprawowany w łączności ze mszą św. w sobotę przed trzecią niedzielą miesiąca.

 

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania co dwa lata. Młodzież przygotowuję się w comiesięcznych katechezach przez okres dwóch lat.
 

Eucharystia

Do Uroczystej Pierwszej Komunii św. przystępują dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przygotowanie obejmuje comiesięczne katechezy w Parafii, oraz specjalny cykl tzw. Mszy św. inicjacyjnych. 29 sierpnia 2020 roku KEP zatwierdziła szczegółowe 

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski

dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania

sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej (patrz załączony plik)

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

Codziennie pól godziny przed msza św. jest okazja skorzystania ze spowiedzi.
Spowiedź przedświąteczna:

  • Boże Narodzenie – piątek przed IV niedzielę Adwentu (8.00 – 9.00: 15.00 – 16.00; 18.00 – 18.30)
  • Wielkanoc – piątek przed Niedzielą Palmową ( 8.00 – 9.00: 15.00 – 16.00; 18.00 – 18.30)
  • Wielki Piątek: 20.00 – 21.00
  • Wielka Sobota: 9.00 – 12.00
     

Duszpasterstwo Chorych i Sakrament Namaszczenia Chorych

Osoby w podeszłym wieku i chore maja możliwość w każdy pierwszy piątek miesiąca skorzystać ze sakramentów ( po wyrażeniu takiej woli).

Dwa razy w roku udzielany jest sakrament namaszczenia w celebracji wspólnotowej: 11 lutego, oraz 2 lipca ( Odpust Matki Bożej Uzdrowienia Chorych).
 

Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się pół roku przed zaplanowanym terminem. Jeżeli mają jakiś szczególny termin, to proszę zorientować się czy w tym dniu w Parafii nie ma już zaplanowanego innego sprawowania udzielania małżeństwa.

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin informuje, że zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego wystawiane przez parafię Księży Pallotynów w Chełmnie nie mogą być honorowane w parafiach diecezji pelplińskiej. Nawet po zapowiadanych zmianach, nie będą one spełniały wymagań programu naszej diecezji. Należy poinformować o tym narzeczonych w parafiach, w których przedstawiali oni takie zaświadczenia, w momencie ustalania z nimi daty zawarcia małżeństwa.

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ  Nr 28/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku poz. 212

„Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu” KKK 1601.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ

We wszystkich punktach należy uczestniczyć w parze przygotowujących się do ślubu

I. USTALENIE MIEJSCA I DATY ŚLUBU

Związek małżeński zawiera się w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonej, ewentualnie w parafii aktualnego zamieszkania narzeczonego. Jeśli istnieją okoliczności wskazujące na potrzebę zawarcia go poza własną parafią, należy uzyskać licencję od proboszcza parafii zamieszkania. Ustalenie dnia i godziny ślubu oraz omówienie przygotowania do zawarcia małżeństwa powinno nastąpić około roku przed planowaną datą ślubu. Na spotkaniu omówione zostaną też szczegóły i formalności konieczne do zawarcia związku małżeńskiego.

II. KATECHEZA PRZEDŚLUBNA

1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO

Trzy spotkania pary narzeczonych z doradcą życia rodzinnego należy zaplanować tak, aby zakończyły się najpóźniej trzy miesiące przed ślubem. Spotkania odbywają się w odstępie co najmniej trzech tygodni. Na pierwsze ze spotkań umawiamy się telefonicznie. Za materiały dydaktyczne oraz na cele duszpasterstwa rodzin należy uiścić u Doradcy Życia Rodzinnego kwotę 150 zł. Spotkania będą dotyczyły zagadnienia z zakresu naturalnego rozpoznawania oznak płodności wg metody Profesora J. Rötzera.

Doradcy: (Należy wpisać imiona, nazwiska, numery telefonu doradców z parafii lub przypisanego doradcę wg dekanalnej listy doradców życia rodzinnego)

2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH

Należy wybrać jedną z trzech form i uczestniczyć w niej w ostatnim roku przed ślubem, jednak nie później niż 3 miesiące przed nim.

Forma 1. WEEKEND DLA NARZECZONYCH Z LEKCJĄ TAŃCA. Piątek od godz. 18.00 – niedziela do godz. 14.30. Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 2. SPOTKANIA DLA NARZECZONYCH. Jest to 5 spotkań, każde spotkanie trwa ok. 3 godzin. Terminy i zapisy: www.ewangelizacjapelplin.pl

Forma 3. WIECZORY DLA ZAKOCHANYCH lub REKOLEKCJE DLA NARZECZONYCH. Programy ogólnopolskie, dostępne również poza diecezją pelplińską. Terminy i zapisy: www.spotkaniamalzenskie.pl

3. NAUKA PRZEDŚLUBNA - Liturgia sakramentu małżeństwa. Termin określa duszpasterz parafii zawarcia małżeństwa.

III. ROZMOWA DUSZPASTERSKA ZE SPISANIEM PROTOKOŁU PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.

Należy przynieść:

- potwierdzenie realizacji powyższych punktów katechezy przedślubnej:

1. SPOTKANIA Z DORADCĄ ŻYCIA RODZINNEGO

2. KATECHEZA DLA NARZECZONYCH

- świadectwo chrztu świętego z datą wydania poniżej sześciu miesięcy – z adnotacją o przyjęciu sakramentu bierzmowania, jeśli jej brak, należy uzyskać odpowiednie zaświadczenie w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania; jeżeli osoba nie przyjęła sakramentu bierzmowania należy porozmawiać o tym z duszpasterzem,- dowody osobiste,

- dokumenty z USC umożliwiające zawarcie ślubu konkordatowego lub odpis aktu małżeństwa cywilnego,

- świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej,

- inne dokumenty wskazane przez duszpasterza.

Celem rozmowy duszpasterskiej ze spisaniem protokołu przedmałżeńskiego jest wykluczenie przeszkód, które uniemożliwiłyby ważne zawarcie związku małżeńskiego.

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

Przed zawarciem sakramentu małżeństwa praktykuje się spowiedź świętą, ponieważ do pełnego przyjęcia łaski sakramentu małżeństwa potrzeba łaski uświęcającej. Do sakramentu pojednania najlepiej przystąpić dwukrotnie. Pierwsza spowiedź powinna być spowiedzią generalną a w drugiej należy uczestniczyć kilka dni przed ślubem. Jeżeli narzeczeni mieszkają ze sobą na sposób stały i tym samym stwarzają okazję popełniania grzechu ciężkiego, praktykuje się wówczas spowiedź na kilka dni przed ślubem i powinna być to spowiedź generalna.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA W DIECEZJI PELPLIŃSKIEJ regulują poniższe dokumenty: Instrukcja o przygotowaniu do zawarcia małżeństwa w Kościele katolickim (1989), Pierwszy Synod Diecezji Pelplińskiej (2001), Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin (2003), Dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (2009), Dekret ogólny o przeprowadzeniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa (2019).

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ  Nr 23/2021 z dnia 26 maja 2021 roku poz. 106