Chrzest

Chrzest dzieci jest sprawowany w łączności ze mszą św. w sobotę przed trzecią niedzielą miesiąca.

 

Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania co dwa lata. Młodzież przygotowuję się w comiesięcznych katechezach przez okres dwóch lat.
 

Eucharystia

Do Uroczystej Pierwszej Komunii św. przystępują dzieci z trzeciej klasy szkoły podstawowej. Przygotowanie obejmuje comiesięczne katechezy w Parafii, oraz specjalny cykl tzw. Mszy św. inicjacyjnych. 29 sierpnia 2020 roku KEP zatwierdziła szczegółowe 

Wskazania Konferencji Episkopatu Polski

dotyczące przygotowania dzieci do przyjęcia i przeżywania

sakramentu pokuty i pojednania oraz Pierwszej Komunii Świętej (patrz załączony plik)

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

Codziennie pól godziny przed msza św. jest okazja skorzystania ze spowiedzi.
Spowiedź przedświąteczna:

  • Boże Narodzenie – piątek przed IV niedzielę Adwentu (8.00 – 9.00: 15.00 – 16.00; 18.00 – 18.30)
  • Wielkanoc – piątek przed Niedzielą Palmową ( 8.00 – 9.00: 15.00 – 16.00; 18.00 – 18.30)
  • Wielki Piątek: 20.00 – 21.00
  • Wielka Sobota: 9.00 – 12.00
     

Duszpasterstwo Chorych i Sakrament Namaszczenia Chorych

Osoby w podeszłym wieku i chore maja możliwość w każdy pierwszy piątek miesiąca skorzystać ze sakramentów ( po wyrażeniu takiej woli).

Dwa razy w roku udzielany jest sakrament namaszczenia w celebracji wspólnotowej: 11 lutego, oraz 2 lipca ( Odpust Matki Bożej Uzdrowienia Chorych).
 

Małżeństwo

Narzeczeni pragnący zawrzeć sakramentalny związek małżeński zgłaszają się pół roku przed zaplanowanym terminem. Jeżeli mają jakiś szczególny termin, to proszę zorientować się czy w tym dniu w Parafii nie ma już zaplanowanego innego sprawowania udzielania małżeństwa.

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin informuje, że zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego wystawiane przez parafię Księży Pallotynów w Chełmnie nie mogą być honorowane w parafiach diecezji pelplińskiej. Nawet po zapowiadanych zmianach, nie będą one spełniały wymagań programu naszej diecezji. Należy poinformować o tym narzeczonych w parafiach, w których przedstawiali oni takie zaświadczenia, w momencie ustalania z nimi daty zawarcia małżeństwa.

Warto kierować narzeczonych na Weekendy dla narzeczonych (a wkrótce również Spotkania dla narzeczonych). Zapisy na stronie: www.ewangelizacjapelplin.pl. Należy przypomnieć, że wszystkich przygotowujących się do zawarcia małżeństwa obowiązują trzy indywidualne spotkania z doradcą życia rodzinnego z naszej diecezji

KURENDA KURII DIECEZJALNEJ PELPLIŃSKIEJ  Nr 28/2020 z dnia 1 lipca 2020 roku poz. 212